> 

Historie firmy FinPro s.r.o.

Společnost FinPro s.r.o. působí v oblasti ekonomického poradenství a účetnictví již od roku 1994.

Zpočátku se zaměřovala na zpracování podnikatelských záměrů, ekonomické studie a další podnikatelské poradenství. Krátce po vzniku však se zvyšoval zájem podnikatelů i o následné vedení účetnictví a kontinuální poradenství s tím související. Společnost FinPro s.r.o. proto začala zaměřovat více na vedení účetnictví a s tím zároveň na zpracování mzdové agendy. Po roce 2000 již vedení účetnictví zdaleka převládá nad zpracováním jednorázových projektů a ekonomické poradenství je většinou poskytováno jako doplňková služba stálým klientům k vedení účetnictví.

V současné době společnost zpracovává účetnictví a mzdy.

> 

Cíle

Bylo by pěkné uvést, že hlavním cílem je spokojenost a blaho našich klientů, ale budu upřímný... hlavním cílem společnosti je samozřejmě dlouhodobý ekonomický zisk a rozvoj firmy.

Jednoduše řečeno: "ne vydělat peníze, ale vydělávat peníze". Z toho logicky vyplývá, že spokojenost zákazníků je jedním z důležitých prostředků, jak toho dosáhnout, nikoliv však cílem.

> 

Strategie

Strategii k dosažení stanoveného cíle jsem zvolil jednoduchou. Poskytovat kvalitní služby, po kterých je dostatečná poptávka a které umíme nabídnout za cenu, která je konkurenceschopná a odpovídá kvalitě poskytované služby. Vyvážená kvalita služeb a jejich cena je tedy klíčovým faktorem strategie, spolu s nastavením kvality, kterou považuji za dostatečně vysokou, která ale nezvýší cenu nad únosnou mez pro klienty.

Jsem si vědom toho, že takto obecně formulovaná strategie sama o sobě nedává žádnou představu o tom, jak vysoká je poskytovaná kvalita služeb, ani jak vysoké jsou její ceny. Protože vedení účetnictví, zpracování mezd a poradenství jsou pro každého klienta nastaveny přímo na míru a jsou tak svým způsobem unikátní, nelze je jednoduchým způsobem srovnávat.

K dosažení potřebné kvality služeb se nám osvědčily tři základní prvky:
  1. Nepřetržité zvyšování kvalifikace a profesních znalostí
  2. Pečlivá práce s dostatkem času na její provedení
  3. Pravidelná analýza rizik vzniku chyb, kontrola již provedené práce a aktualizace pracovních a kontrolních postupů pro předcházení chybám

Dále ke zvyšování kvality významně přispívá komunikace s klientem a zpětná vazba k předávané práci.