> 

Orientačně

Aby jste se mohli alespoň trochu zorientovat, tak uvádíme referenční ceny, od kterých se výpočet měsíční ceny odvozuje. Tato referenční cena může být zvýšena s přihlédnutím ke složitosti a náročnosti, případně zvláštních požadavků apod. Může být také nižší, v případě většího rozsahu práce a při perfektním stavu předávaných dokladů.

Nižší cenu jsme také ochotni nabídnout neziskovým organizacím, v případě, že budeme jejich činnost považovat za smysluplnou a společensky prospěšnou.

Referenční cena zpracování jedné výplatní pásky za jeden pracovní poměr: 200,-Kč za měsíc
Referenční cena zpracování jedné položky v účetnictví: 25,-Kč za položku

Minimální měsíční cena zakázky je 1000,-Kč, v případě plátce DPH 2000,-Kč

> 

Referenční cena již obsahuje

Účetnictví

 • Zpracování roční účetní závěrky vč. přílohy
 • Roční přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob
 • Měsíční nebo čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu
 • Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ

Mzdy

 • Zpracování mezd z klientem dodané docházky zaměstnanců, mzdových složek (např. odměn apod.)
 • Vytištění výplatních pásek a jejich předání v zalepených obálkách klientovi. (V případě předání výplatních pásek k poštovní přepravě je cena vyšší o poštovné)
 • Vytištění a předání podrobné rekapitulace mezd – po jednotlivých zaměstnancích s uvedením hlavních složek mzdy, odpracované i neodpracované doby, hrubé mzdy, odvodů, daní a srážek, včetně případných slev na pojistném a daních. – vyhovující kontrolám OSSZ
 • Přehledy základů pojistného a pojistného na zdravotní pojištění po jednotlivých pojišťovnách a zaměstnancích – vyhovující kontrolám ZP
 • Přehledy základů daní, slev na dani a daňových bonusů zaměstnanců – vyhovující kontrolám FÚ
 • Vytištění a odeslání přehledů o výši pojistného a vyplacených dávkách (OSSZ)
 • Vytištění a odeslání přehledů o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (ZP)
 • Vytištění a předání klientovi příkazu k úhradě odvodů a doplatků mezd, případně výplatní listiny pro hotovostní dobírky.
 • V případě odděleného vedení mezd bez účetnictví - předání souhrnné rekapitulace k zaúčtování mezd
 • Další výstupy, které jsou, nebo se v budoucnu stanou všeobecně povinné (vyžadované zákonem, nebo vyhláškou.
> 

Referenční cena NEobsahuje

 • Výkazy pro statistická šetření ČSU
 • Statistická šetření ISPV pro MPSV
 • Nadstandardní sestavy požadované klientem
 • Přenos zaúčtování mezd datovým souborem do účetnictví klienta
 • Další konzultace a poradenství

Cena za tyto další práce bude dojednána individuálně

V případě větších rozsahů zakázky je možné dojednat ceny výrazně nižší, při splnění určitých podmínek. Více informací při osobním jednání.