Účetnictví a mzdy


Zabýváme se především vedením účetnictví a zpracováním mezd pro naše klienty. Společnost FinPro s.r.o. vznikla v roce 1994 a od prvopočátku se zabývala ekonomickým poradenstvím. Zprvu výhradně v oblasti podnikatelských záměrů, prováděcích studií a finančních projektů. Postupně však docházelo k přebírání účetní agendy stávajících klientů a zanedlouho i mezd. Od té doby pracovníci společnosti postupně nasbírali zkušenosti v mnoha oblastech účetní a mzdové problematiky. Účetnictví se postupně stalo hlavní a nosnou činností.

 • Účetnictví

  Finanční účetnictví s prvky daňového účetnictví, které umožňuje správné sestavení daňového přiznání. Podle požadavků klienta lze nastavit i prvky manažerského účetnictví pro sledování pro klienta podstatných jevů, které nejsou standardně získatelné jen z účetnictví finančního. Například se může jednat o účtování nákladů na konkrétní výkony, procesy, vnitropodnikové náklady a výnosy, vazba na systém kalkulací apod.

  Účetnictví

 • Mzdy

  Mzdy

  Standardní zpracování mezd se všemi zákonem stanovenými náležitostmi a obvyklými výstupy. Opět je možné na přání klienta přizpůsobit jak členění mezd a složek mzdy, benefitů a odměn, tak i formu a obsah výstupů.


 • Poradenství

  Z kapacitních důvodů poskytujeme rozsáhlejší poradenskou a konzultační činnost převážně stálým klientům. Pokud potřebujete drobnější konzultace, můžete se na nás obrátit a uvidíme, co pro Vás můžeme udělat.

  Project